Aktuellt

  • Preliminär datum för ordinarie bolagsstämma är 26.6.2018.